לוח שנה - הפורטל לאיכות חיים
לוח שנה
Share:
אוקטובר 2015
בחר חודש: בחר שנה:
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"ח תשרי
ג דחוה"מ
2
י"ט תשרי
ד דחוה"מ
3
כ' תשרי
ה דחוה"מ
4
כ"א תשרי
הושענא רבה
5
כ"ב תשרי
שמחת תורה
6
כ"ג תשרי
7
כ"ד תשרי
8
כ"ה תשרי
9
כ"ו תשרי
10
כ"ז תשרי
11
כ"ח תשרי
12
כ"ט תשרי
13
ל' תשרי
14
א' חשון
15
ב' חשון
16
ג' חשון
17
ד' חשון
18
ה' חשון
19
ו' חשון
20
ז' חשון
21
ח' חשון
22
ט' חשון
23
י' חשון
24
י"א חשון
25
י"ב חשון
26
י"ג חשון
27
י"ד חשון
28
ט"ו חשון
29
ט"ז חשון
30
י"ז חשון
31
י"ח חשון
לוח שנה עברי - נתונים כלליים: