יום שישי, 25 ביוני 2021

רשלנות רפואית בלידה

מאת: פורטל LawTip.co.il
מדע הרפואה מכיר בשלושה שלבים אותם צריכה היולדת לעבור מהופעת צירי הלידה
ועד לחילוצו של העובר.
בשלב הראשון, העובר יורד לחלק הנמוך של בטן היולדת ולוחץ על צוואר ריחמה. לחץ זה גורם לשסתום הקיים בצוואר הרחם להשתחרר וכתוצאה מכך נוצרות הפתיחה והמחיקה של צוואר הרחם. לאחר היווצרות פתיחה מלאה (הנמדדת על ידי אצבעות ועשויה להגיע עד לכעשרה סנטימטר), מתחיל השלב השני, אשר מאופיין בצירים המופיעים בפרקי זמן קצרים ונקראים צירי לחץ. בשלב זה נדחף העובר על ידי לחיצותיה של היולדת ושרירי ריחמה. בסיום שלב זה יוצא התינוק מנרתיקה של האם ועל הרופא המיילד לוודא כי חבל הטבור אינו כרוך סביב צווארו, באופן שמקשה על נשימתו. בשלב השלישי והאחרון חותכים את חבל הטבור ומוודאים כי כל השליה יוצאת מגופה של האם (אחרת יש לבצע טיפול חודרני של הוצאת חלקי השליה שנותרו בגופה).

בכל שלב משלבי הלידה המפורטים לעיל עלולים לצוץ סיבוכים, אשר מסכנים את מצבם הבריאותי של היולדת ועוברה. כך, למשל, בעת הלידה חשוף גופה של היולדת לסביבה החיצונית באופן מוגבר, עובדה שעלולה לגרום לחדירת זיהומים וליצירת בעיות רפואיות עתידיות. זאת ועוד, בכל שלב משלבי הלידה עלול העובר לסבול ממצוקה עוברית (מצב שבו העובר לא מקבל אספקת חצמן מספקת), מצב המחייב את הרופא המיילד לחלצו באופן מיידי על ידי לידה מכשירנית (לידת מלקחיים או לידת ואקום) או באמצעות ניתוח קיסרי, בהתאם לנסיבות העניין ולמצב הרפואי של היולדת ועוברה. סיבוכים נוספים שעלולים לקרות במהלך הלידה נובעים, בין היתר, מקשיים ביציאתו של התינוק לאוויר העולם (אם בשל פתיחה לא מספקת של צוואר הרחם ואם בעקבות כליאה של כתפי העובר ו/או הימצאותו בזווית לא נוחה), אשר מחייבים את הצוות הרפואי לבצע פעולות לחילוצו.

יתר על כן, בנוסף לסיבוכים הטבעיים המפורטים לעיל, ייתכן כי במהלך הלידה יתרחשו סיבוכים הנובעים מהתנהלות הצוות הרפואי ואופן הטיפול שהוא מעניק ליולדת. כך, לעיתים עולה הצורך בזירוז הלידה, אם בעקבות התארכותה באופן המסכן את היולדת ואם מטעמים רפואיים אחרים. אחת השיטות השכיחות המשמשות לזירוז הלידה היא הזרקת הורמון מסוג פיטוצין לגופה של היולדת. החומר ההורמונלי האמור גורם להגברת הופעת הצירים ולמתיחת הרחם, אך בד בבד עלול לגרום להאטה בדופק העובר ועל כן הפרקטיקה הרפואית המקובלת מחייבת מעקב צמוד אחר פעימות ליבו של העובר, באמצעות מוניטור וכמו כן נדרש כי תהא בקרה הדוקה על כמות החומר המוזרק, זאת בהתתאם להתקדמות הלידה והתפתחות הצירים.

על רקע האמור לעיל, דן בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעת רשלנות רפואית בלידה, אשר הוגשה על ידי זוג הורים, בגין מות ביתם הקטינה. באותו מקרה סבלה האישה ממחלת הזאבת (לופוס) ועל מנת שתוכל להיכנס להריון הורו לה הרופאים על הפסקת נטילת התרופה המטפלת במחלה. האישה שמעה לעצת הרפואים ואכן, כעבור זמן לא רב היא הרתה לראשונה בחייה. דע עקא, ההריון גרם להחמרת מחלת הזאבת ממנה סבלה האישה כך שחודש לאחר כניסתה להריון היא הפילה את עוברה. התובעת הרתה פעם נוספת, כאשר במהלך הריון זה היא הייתה נתונה במעקב רפואי צמוד, לאור ההפלה הראשונה ובשל העובדה שהיא המשיכה בנטילת התרופה שאמורה לטפל במחלת הלופוס. למרבה המזל, הריון זה הוביל להולדת תינוקת בריאה, לאחר שהצוות הרפואי ביצע באם ניתוח קיסרי (לאחר שהניסיונות לביצוע לידה טבעית עלו בתוהו).

גם הריונה השלישי של התובעת, נשוא תביעת רשלנות רפואית בלידה דנן, לווה במעקב צמוד של הצוות הרפואי בבית החולים, אשר היה מודע לכך כי היא עודנה נוטלת תרופות בשל מחלת הלופוס. בשבוע השלושים ותשעה להריונה, הגיעה התובעת למחלקת היולדות של בית החולים ללא צירים סדירים ועל כן החליט הרופא המטפל לזרז את הצירים והליך הלידה על ידי הזרקת פיטוצין. חלפה כיממה ממתן הזריקה, כאמור, ועד אשר נולדה התינוקת המנוחה, כאשר היא סובלת מפגיעות מוח חמורות.

כשבוע לאחר לידתה, נפטרה התינוקת בעודה שוהה מחלקת טיפול נמרץ של בית החולים. במסגרת כתב ההגנה שהוגש על ידי בית החולים, לא הייתה כל מחלוקת על כך שפטירתה של התינוקת נבעה מהאירועים שארעו במהלך הלידה. עיקר המחלוקת הייתה, אם כן, בנוגע ליסוד ההתרשלות, היינו, האם אכן עסקינן בהתנהלות הסוטה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת, כך שהיא מהווה רשלנות רפואית בלידה.

לאור האמור לעיל, עיקר פסק דינו של בית המשפט המחוזי עסק בהתנהלות הצוות הרפואי במהלך הלידה.

בעניין זה הייתה קביעתו של בית המשפט נחרצת, כאשר הוא קבע כי ההחלטה להזריק לאם את הורמון מזרז הלידה, כאמור, הייתה שגויה ומוטעית בנסיבות העניין, באופן העולה כדי רשלנות רפואית בלידה. ודוק, הסטנדרט הרפואי הנדרש מהצוות הרפואי בנסיבות העניין, מחייב את הרופאים המטפלים להיות זהירים בהחלטה להזריק את הפיטוצין לגוף היולדת, וזאת, בין היתר, משום שהלידה האחרונה שלה נעשתה באמצעות ניתוח קיסרי.

לא זו אף זו, בית המשפט מסיק מהראיות שנפרסו בפניו במסגרת תביעת רשלנות רפואית בלידה דנן, כי צוות בית החולים לא עיין ברשומות הרפואיות המפרטות את ההפלה שעברה התובעת והניתוח הקיסרי שבוצע בה, כאמור. בית המשפט פוסק כי התנהגות זו חמורה שבעתיים לאור העובדה שהניתוח הקיסרי שבוצע בתובעת נערך באותו בית חולים, כך שלא היה כל קושי בהשגת הגיליון הרפואי המתעד את לידתה הקודמת.

מותב הערכאה המבררת אימץ את חוות הדעת שהגישו התובעים כנספח לכתב תביעתם וקבע כי אם הצוות הרפואי היה מודע לעובדה שהיולדת עברה בעבר ניתוח קיסרי, הוא לא היה מנסה ליילדה באופן טבעי ולא היה מזריק לה את החומר המזרז ובכך היה נמנעים הנזקים שארעו לתובעת כמו גם מותה הטרגי של התינוקת. בית המשפט מוצא רשלנות רפואית בלידה גם בעובדה שהצוות הרפואי לא הסביר לתובעת מה הם הסיכונים הכרוכים בהזרקת פיטוצין והסיק כי סביר להניח שהאם הייתה מסרבת להזרקת חומר הזירוז, אילו הייתה נפרסת בפניה כל האינפורמציה, כמתחייב מחוק זכויות החולה.

לאחר קביעת האחריות של בית החולים לנזקיהם של התובעים, ניתן על ידי בית המשפט פסק דין המעריך את ראשי הנזק והפיצוי שיש לתת בגינם, כך שבסופו של יום חוייב בית החולים לפצות את התובעים בסך של כמיליון ומאתיים אלף שקלים.

* הכתבה נערכה על ידי עורך דין רשלנות רפואית מצוות פורטל - http://www.lawtip.co.il/
* אין לראות באמור בכתבה משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ משפטי פרטני אצל עורך דין רשלנות רפואית ו/או תחליף לעיון בקריאת פסק הדין המלא.

לעיון בפסק הדין המלא - ת"א 3161/01
מנטול הינו הפורטל לאיכות חיים הגדול והמוביל בישראל, אשר מחולק ל-8 ערוצים עיקריים: אסתטיקה, ניתוחים פלסטיים, הריון ולידה, כושר גופני, בריאות, תזונה ודיאטה, סקסולוגיה וגוף ונפש. אינדקס האתר כולל מידע מקיף ועדכני אודות בתי עסק ומגוון רחב של קטגוריות, ותחומים התורמים לשיפור איכות החיים שלנו.
מנטול מציע רצפי מאמרים, מאמרים, בתחומי איכות החיים אשר נכתבו בעזרתם האדיבה של טובי המומחים. תמצאו סקרים ופורומים שונים המנוהלים ע"י מומחים.
בנוסף, קיימים מספר שיתופי פעולה עם אתרים שונים ביניהם אתר דרושים, אתר לימודים ועוד, וכן המלצות על אתרים שונים.
אנו מזמינים אתכם להוות חלק בלתי נפרד מאיכות החיים החשובה כל כך עבורינו, לקבל מידע וייעוץ בחינם ממיטב המומחים אשר יתרמו לשיפור איכות חייכם. / הריון ולידה / רשלנות רפואית בלידה. !