, 18 2018
    

, , , , , . .
: , ', , , , , ,, , , .
, , : ( - "" myetri ), ( "" karuna ), ("" mudita) ( - "" upaksha). " " . , ...
    ,   -8 : , , ,  , , , .     ,    .
   , , .    " .
, , , .
,     . / . , , / .