-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    גוף ונפש    מפת סיווג בפרחי באך
: פרחי באך
 1