-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    בריאות    מפת סיווג בריח רע מהפה
: ריח רע מהפה
 1