-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    בריאות    מפת סיווג בטיפול בעין עצלה ללא ניתוח
: טיפול בעין עצלה ללא ניתוח
 1