-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    בריאות    מפת סיווג בעבודה סוציאלית
: עבודה סוציאלית
 1