-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    בריאות    מפת סיווג בחינוך מיוחד
: חינוך מיוחד
 1