-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    בריאות    מפת סיווג בגמילה מעישון
: גמילה מעישון
 1