-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    כושר גופני    מפת סיווג בכושר גופני
: כושר גופני
 1