-
:  |     |     |     |    |  
איכות חיים    אסתטיקה    מפת סיווג בהעלמת ורידים
: העלמת ורידים
 1