, 25 2018
            
29

  -
-
, , , , , , ...
,
,
-
"
"
" ,, .
"
"
,
,
"
"
" .

.
"
"

.
" ", .
1996 .

.
,
  O.R
O.R

.
,
MV Ayurveda
MV Ayurveda
, ,
.
, . , , . , . , , .
- , , , , .
    ,   -8 : , , ,  , , , .     ,    .
   , , .    " .
, , , .
,     . / . , / .